socialShowup
print page zoom in

Strony internetowe

Proszę o wycenę prac
/home/users/avansa/public_html/modules/CGSmartImage/action.default.php:45 - trigger_error
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/modules/CGExtensions/CGExtensions.module.php:483 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:280 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/36b733144b9cebd382eec30420c98e3e^%%03^03A^03ABDCA7%%module_db_tpl%3AMenuManager%3BportfolioClientsPaths.php:55 - function_plugin
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/module_support/modtemplates.inc.php:242 - fetch
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/modules/MenuManager/action.default.php:253 - ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.menu.php:22 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/25^%%70^707^707A8977%%content%3Acontent_en.php:5 - smarty_cms_function_menu
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.content.php:121 - fetch
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/%%9F^9F5^9F529885%%tpl_body%3A24.php:30 - smarty_cms_function_content
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/index.php:269 - fetch
string(112) "Smarty error: Could not find a file at: http://www.avansa.pl/uploads/fiuploader/files/PMK2016-01-27 12.09.35.png"
2015

Polska Misja Katolicka

Budowa strony internetowej dla Polskiej Misji Katolickiej w Aschaffenburgu. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • Kod HTML
 • 2 wersje językowe
 • Formularz kontaktowy
 • Slider
 • Responsive
 • Wielo-poziomowe menu
 • Galerie
 • CMS
/home/users/avansa/public_html/modules/CGSmartImage/action.default.php:45 - trigger_error
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/modules/CGExtensions/CGExtensions.module.php:483 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:280 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/36b733144b9cebd382eec30420c98e3e^%%03^03A^03ABDCA7%%module_db_tpl%3AMenuManager%3BportfolioClientsPaths.php:55 - function_plugin
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/module_support/modtemplates.inc.php:242 - fetch
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/modules/MenuManager/action.default.php:253 - ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.menu.php:22 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/25^%%70^707^707A8977%%content%3Acontent_en.php:5 - smarty_cms_function_menu
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.content.php:121 - fetch
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/%%9F^9F5^9F529885%%tpl_body%3A24.php:30 - smarty_cms_function_content
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/index.php:269 - fetch
string(125) "Smarty error: Could not find a file at: http://www.avansa.pl/uploads/fiuploader/files/www.artclip.com.pl 2015-2-9 12 3 32.png"
2015

ArtClip Advertising Agency

Firmowa strona internetowa typu squeeze - cały serwis opiera się na jednej zakładce podzielonej na sekcje. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • HTML5
 • Javascript
 • CMS
 • Formularz kontaktowy
 • Slider zdjęć
 • Galerie
 • Responsywność
 • 2 języki
/home/users/avansa/public_html/modules/CGSmartImage/action.default.php:45 - trigger_error
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/modules/CGExtensions/CGExtensions.module.php:483 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:280 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/36b733144b9cebd382eec30420c98e3e^%%03^03A^03ABDCA7%%module_db_tpl%3AMenuManager%3BportfolioClientsPaths.php:55 - function_plugin
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/module_support/modtemplates.inc.php:242 - fetch
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/modules/MenuManager/action.default.php:253 - ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.menu.php:22 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/25^%%70^707^707A8977%%content%3Acontent_en.php:5 - smarty_cms_function_menu
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.content.php:121 - fetch
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/%%9F^9F5^9F529885%%tpl_body%3A24.php:30 - smarty_cms_function_content
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/index.php:269 - fetch
string(121) "Smarty error: Could not find a file at: http://www.avansa.pl/uploads/fiuploader/files/Bliskiwschod2014-10-05 12.07.23.png"
2014

Bliski-Wschód.pl

Strona informacyjno-ofertowa na temat rynku Bliskiego Wschodu. Serwis w przyjaznej grafice ze zmieniającymi się w tle zdjęciami. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • HTML5
 • Javascript
 • CMS
 • Formularz
 • Slider zdjęć
 • Slider haseł rekl.
 • Responsywność
/home/users/avansa/public_html/modules/CGSmartImage/action.default.php:45 - trigger_error
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/modules/CGExtensions/CGExtensions.module.php:483 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:280 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/36b733144b9cebd382eec30420c98e3e^%%03^03A^03ABDCA7%%module_db_tpl%3AMenuManager%3BportfolioClientsPaths.php:55 - function_plugin
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/module_support/modtemplates.inc.php:242 - fetch
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/modules/MenuManager/action.default.php:253 - ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.menu.php:22 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/25^%%70^707^707A8977%%content%3Acontent_en.php:5 - smarty_cms_function_menu
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.content.php:121 - fetch
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/%%9F^9F5^9F529885%%tpl_body%3A24.php:30 - smarty_cms_function_content
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/index.php:269 - fetch
string(130) "Smarty error: Could not find a file at: http://www.avansa.pl/uploads/fiuploader/files/www.polishgoodgoods.pl 2014-11-7 11 44 6.png"
2014

Polish Good Goods

Ideą działalności PGG jest przybliżenie, promowanie i oferowanie najlepszych polskich produktów na rynkach zagranicznych. Strona WWW firmy musi więc przyciągać uwagę potencjalnych klientów z całego świata i zachęcić do współpracy. Ponadto... czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • HTML5
 • Javascript
 • CMS
 • Formularz
 • Kategorie
 • Galerie
 • Responsywność
 • 4 języki
2013

FENWAY NOCK Ltd

Budowa responsywnej, niestandardowej strony WWW dla firmy Fenway Nock, która zapewnia analizy prawne, strategiczne i ekonomiczne dla podmiotów gosp., osób o wysokich dochodach, grup branżowych i organizacji międzynarodowych. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • Kod źródłowy HTML5
 • Javascript
 • Slider w tle
 • Full CMS
 • Responsywność
 • Formularz kontaktowy
2013

Pentegy S.A.

Pentegy S.A. to międzynarodowa firma specjalizująca się w realizacji projektów informatycznych i doradczych dla klientów z sektorów finansowego, energetycznego i publicznego. Powierzono nam zlecenie wykonania strony firmowej. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • Kod źródłowy HTML5
 • Slide show
 • Wielopoziomowe menu
 • Full CMS
 • Marquee
 • Wyszukiwarka
 • Aktualności
 • Responsywność
/home/users/avansa/public_html/modules/CGSmartImage/action.default.php:45 - trigger_error
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/modules/CGExtensions/CGExtensions.module.php:483 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:280 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/36b733144b9cebd382eec30420c98e3e^%%03^03A^03ABDCA7%%module_db_tpl%3AMenuManager%3BportfolioClientsPaths.php:55 - function_plugin
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/module_support/modtemplates.inc.php:242 - fetch
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/modules/MenuManager/action.default.php:253 - ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.menu.php:22 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/25^%%70^707^707A8977%%content%3Acontent_en.php:5 - smarty_cms_function_menu
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.content.php:121 - fetch
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/%%9F^9F5^9F529885%%tpl_body%3A24.php:30 - smarty_cms_function_content
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/index.php:269 - fetch
string(94) "Smarty error: Could not find a file at: http://www.avansa.pl/uploads/fiuploader/files/home.jpg"
2013

geoPRODUCT

Strona internetowa w trybie responsywnym, z pełnym zarządzaniem przez CMS, dla firmy geoPRODUCT. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekty graficzne
 • Kod źródłowy HTML5
 • Galerie zdjęć
 • Slidery
 • Full CMS
 • Responsywność
2012

Finezyjna Fotografia

Serwis internetowy dla firmy zajmującej się fotografią ślubną. Rzetelność, sumienność, lekkość, wyczucie smaku to cechy charakterystyczne dla firmy Finezyjna Fotografia. Istotnym było by cechy te przekazać graficznie na stronie firmowej. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • Kod źródłowy HTML5
 • Galerie zdjęć
 • Formularz kontaktowy
 • Formularz rezerwacji
 • Tryb responsive
 • Unikalne szablony stron
2012

Sklep zoologiczny ZOOKĄTEK

Lokalny sklep zoologiczny w miejscowości Zaniemyśl zlecił nam wykonanie strony WWW. Szata graficzna została opracowana tak aby budziła pozytywne emocje, zaufanie i zainteresowanie. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • Kod źródłowy HTML5
 • Slide show
 • Wielopoziomowe menu
 • Moduł polecamy
 • Galeria producentów
 • Wyszukiwarka treści
2012

Invest Yourself

"Invest Yourself - Właściwe miejsce dla Twojego biznesu. To nie standardowe biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, to standardy cechujące najlepszych". Firma Invest Yourself zleciła nam wykonanie firmowej strony internetowej. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • Kod źródłowy HTML5
 • Slide show
 • Formularz kontaktowy
 • Wielopoziomowe menu
 • Ilustracje
 • Muli-lang
/home/users/avansa/public_html/modules/CGSmartImage/action.default.php:45 - trigger_error
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/modules/CGExtensions/CGExtensions.module.php:483 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:280 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/36b733144b9cebd382eec30420c98e3e^%%03^03A^03ABDCA7%%module_db_tpl%3AMenuManager%3BportfolioClientsPaths.php:55 - function_plugin
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/module_support/modtemplates.inc.php:242 - fetch
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/modules/MenuManager/action.default.php:253 - ProcessTemplateFromDatabase
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/home/users/avansa/public_html/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/home/users/avansa/public_html/lib/module.functions.php:122 - DoActionBase
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.menu.php:22 - cms_module_plugin
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/25^%%70^707^707A8977%%content%3Acontent_en.php:5 - smarty_cms_function_menu
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/plugins/function.content.php:121 - fetch
/home/users/avansa/public_html/tmp/templates_c/%%9F^9F5^9F529885%%tpl_body%3A24.php:30 - smarty_cms_function_content
/home/users/avansa/public_html/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/home/users/avansa/public_html/index.php:269 - fetch
string(113) "Smarty error: Could not find a file at: http://www.avansa.pl/uploads/fiuploader/files/www-biuro-rachunkowe-co.jpg"
2011

Biuro rachunkowe Bristol Bookkeepers

Biuro rachunkowe dla firm i klientów indywidualnych. Kierując się tymi informacjami stworzyliśmy wyjątkową grafikę serwisu, która kierowana jest do obu grup. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • Kod źródłowy HTML5
 • Slide show
 • Aktualności
 • Newsletter
 • Formularz kontaktowy
2011

Prus konsulting

Prus konsulting jest firmą nowoczesną, pełną energii. Choć firma posiada już solidne doświadczenie w branży, to wciąż nie była zauważalna w internecie. W związku z tym potrzebowała solidnej reklamy w sieci WWW. czytaj więcej ?

Zakres prac:
 • Projekt graficzny
 • Kod źródłowy HTML5
 • Slide show
 • Ajax

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i dyrektywą UE. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Polityka prywatności.
Zrozumiałem/am